Tuesday, September 10, 2013

Bahayakah Syi’ah?

PDF Cetak E-mail
Share on MySpace

Artikel ini terjemahan kepada tulisan ahli sejarah, Dr Raghib as-Sarjani* pada 30 April 2009 yang berjudul “Bahaya Syi’ah”. Judulnya sengaja ditukar kepada bentuk soalan supaya kita sama-sama dapat memberikan jawapan kita sendiri apabila membaca artikel ini sampai tamat.

Ramai di kalangan umat Islam berpandangan bahawa untuk mengambil pendirian tertentu terhadap Syi'ah merupakan suatu perkara yang sukar, suatu perkara yang membingungkan. Kesukaran ini berpunca dari pelbagai sebab. Antaranya:1. Tiada maklumat. Bagi kebanyakan umat Islam, Syi'ah merupakan suatu entiti yang kabur, tidak diketahui apa hakikat sebenarnya, bagaimana ia muncul, tidak pernah dikaji masa lampaunya dan tidak dipeduli masa depannya. Dengan itu, terlalu ramai di kalangan umat Islam yang percaya bahawa Syi'ah tidak lain hanya satu daripada mazhab-mazhab dalam Islam seperti Syafi'ei, Maliki dan seumpamanya. Mereka tidak mengetahui bahawa perselisihan antara Sunnah dan Syi'ah bukan pada perkara cabang sahaja, tetapi banyak perselisihan dalam perkara usul atau pokok juga.2. Kebanyakan Muslimin tidak berpijak di alam realiti dan tidak melihat daripada sudut amali. Mereka hanya menganyam mimpi-mimpi yang positif tanpa membuat sebarang kajian dan analisis. Maka kita dapati sebahagian mereka berkata, seolah-olah mereka bercakap dengan bahasa logik, kenapa kita bercakaran? Mari kita duduk. Lupakan perselisihan kita. Orang Sunnah letakkan tangannya di atas tangan orang Syi'ah bersatu di atas jalan yang sama. Bukankah kita semua beriman kepada Allah, Rasul-Nya dan Hari Akhirat?Mereka lupa sebenarnya perkara ini amat rumit, jauh lebih sukar daripada apa yang mereka duga. Sebagai contoh, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta Hari Akhirat, tetapi ia menghalalkan arak atau zina umpamanya, maka ia jadi kafir. Menghalalkan sesuatu perkara bermaksud ia menganggapnya halal, mengingkari keharaman yang telah dinyatakan di dalam al-Quran atau as-Sunnah.Apabila kita mengambil isu ini sebagai titik tolak kepada pandangan kita, maka kita akan nampak beberapa perkara yang sangat-sangat berbahaya dalam cerita Syi'ah yang memerlukan penelitian yang mendalam oleh para ulamak bagi menentukan pandangan agama terhadap bid'ah puak Syi'ah yang tersasar jauh.Kemudian, antara perkara yang agak sulit juga ialah banyak pertelingkahan dan permasalahan di kebanyakan negara-negara umat Islam, banyaknya musuh-musuh daripada kalangan Yahudi, Tentera Salib, Komunis, Hindu dan lain-lain. Maka, setengah mereka yang kononnya berpegang kepada logik berpandangan, kita tidak sepatutnya membuka gelanggang pertelingkahan yang baru.Pandangan ini mungkin betul kalau sekiranya gelanggang itu tertutup dan kita cuba untuk membukanya. Tetapi kalau gelanggang itu memang telah sedia terbuka dan perlawanan telah pun bermula, serangan datang bertubi-tubi pagi dan petang. Maka dalam keadaan ini, berdiam diri merupakan sesuatu yang amat memalukan. Tidak ada alasan yang munasabah, kebanyakan pihak mengulang-ulang persoalan adakah mereka lebih bahaya daripada Yahudi?Sesungguhnya soalan seperti itu sebenarnya bertujuan untuk mendiamkan mulut orang yang peka dengan kepentingan umat dan merencatkan usaha orang yang bekerja untuk memelihara dan melindungi kesejahteraannya. Saya ingin menjawab soalan mereka dengan berkata kepada mereka: apakah yang menghalang umat Islam berdepan dengan dua bahaya yang mengancam pada satu waktu yang sama? Adakah orang Islam Sunnah yang sengaja  mencari hujah untuk menyerang Syi'ah, atau realitinya telah jelas dengan lebih daripada satu dalil bahawa serangan datang daripada pihak mereka?Sesungguhnya kita telah bentangkan sejarah Syi'ah dalam dua artikel terdahulu “Asal-usul Syi'ah” dan artikel “Penguasaan Syi'ah”, kita dapati pencerobohan Syi'ah secara terang-terangan ke atas umat Islam, dan saya tidak mengira realiti kita hari ini berlainan daripada sejarah silam kita, bahkan saya menyaksikan bahawa sejarah memang berulang, dan anak-anak mewarisi dendam kesumat bapa dan datuk mereka.Kita tidak boleh mengharapkan kebaikan lahir daripada mereka yang mendakwa seluruh generasi sahabat itu rosak kecuali beberapa orang sahaja. Dakwaan itu jelas mendustakan kata-kata Rasul kita SAW yang bermaksud: "Sebaik-baik manusia adalah kurunku." Ini adalah Hadis yang terdapat di dalam kitab al-Bukhari dan Muslim juga kitab-kitab sahih lain termasuk sunan dan musnad.Sesungguhnya realiti Syi'ah pada zaman kita sekarang, bukan zaman dahulu saja, amat sedih dan menyakitkan.Mari kita ulangkaji beberapa perkara penting supaya pandangan kita lebih jelas. Dengan itu akan membantu kita untuk memahami pendirian yang paling ideal yang wajib kita ambil terhadap Syi'ah. Dan pada ketika itu juga, kita akan tahu adakah kita wajib bercakap atau diam lebih afdhal?
PERTAMA:Semua kita mengetahui pendirian Syi'ah terhadap para Sahabat Rasulullah SAW bermula daripada Abu Bakar as-Siddiq, Umar al-Faruq, Dzun-Nurain Uthman bin Affan radhiallahu 'anhum, sampailah kepada Ummahatul Mukminin, terutamanya Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu ‘anha, sehingga meliputi seluruh generasi yang hebat ini. Kitab-kitab rujukan mereka, bahkan aqidah dan rukun kepercayaan mereka mendakwa generasi sahabat adalah fasiq atau murtad. Kebanyakan mereka dihukum sesat serta dituduh menyembunyikan agama dan menyelewengkannya.Di sini, adakah kita wajib memerhati dan mendiamkan diri untuk mengelak berlakunya fitnah?Manakah fitnah yang lebih besar daripada menuduh generasi yang unik ini sebagai fasad dan dusta?Mari rujuk bersamaku kata-kata yang cukup mendalam yang pernah diucapkan oleh sahabat besar, Jabir bin Abdullah RA: “Apabila akhir umat ini melaknat generasi awalnya, maka sesiapa yang ada ilmu di sisinya, maka zahirkanlah. Sekiranya dia menyembunyikannya, seolah-olah dia menyembunyikan apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW.”Adakah kamu faham betapa mendalamnya makna yang terkandung di dalam kata-kata itu?

Sesungguhnya mencerca generasi sahabat bukan sekadar mencerca satu kaum yang telah pergi bersama dengan apa yang telah mereka sumbangkan, tidak seperti apa yang disebut oleh setengah pihak bahawa cercaan itu tidak memudaratkan mereka kerana mereka telah berada di dalam syurga.Namun masalah ini sangat bahaya kerana mencerca para sahabat pada hakikatnya secara langsung mencerca dan meragui agama ini. Ini kerana kita tidak menerima agama kecuali daripada sahabat-sahabat ridhwanullahu ‘alaihim. Apabila diragui akhlak mereka, niat mereka dan amalan mereka, maka agama mana yang kita akan ikut? Sesungguhnya jika kita terima dakwaan mereka, lenyaplah agama ini, lenyaplah hadis-hadis Rasulullah SAW dan suruhan-suruhannya.Bahkan kita bertanya kepada Syi’ah, al-Quran mana yang kamu baca? Bukankah al-Quran ini disampaikan oleh seluruh sahabat yang kamu cerca itu? Bukankah orang yang bertanggungjawab mengumpul al-Quran adalah Abu Bakar as-Siddiq RA yang kamu dakwa membuat helah untuk meraih jawatan khalifah? Mengapa kamu tidak mengubah al-Quran sebagaimana kamu kata orang Sunnah mengubahnya?Sesungguhnya Rasul kita SAW bersabda dalam sepotong hadis bermaksud: “Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafa’ ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk selepasku.” Maka sunnah Khulafa’ ar-Rasyidin merupakan satu juzuk yang tidak boleh dipisahkan daripada agama Islam. Apa yang dilaksanakan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali sama ada hukum-hakam dan pendirian-pendirian merupakan hujah yang wajib dipegang oleh kaum Muslimin sepanjang waktu dan tempat sehingga ke hari kiamat. Maka bagaimana mungkin kita menerima cercaan dan tuduhan jahat ke atas mereka?Lantaran itu kita dapati ulama’ kita yang mulia terus bangkit apabila melihat seseorang mencerca sahabat walaupun dengan satu perkataan. Contohnya, Ahmad bin Hanbal berkata: “Apabila kamu melihat seseorang menyebut sesuatu yang tidak baik tentang sahabat Rasulullah SAW, maka raguilah keislamannya.”Al-Qadhi Abu Ya’li berkata: “Pendirian para fuqaha’ tentang mencela sahabat, sekiranya seseorang mencela dalam keadaan dia menganggap perbuatan itu halal, maka dia kafir. Kalau dia tidak menganggap perbuatan itu halal, maka dia fasiq.”Abu Zur’ah ar-Razi berkata: “Apabila kamu melihat seseorang merendahkan sahabat Nabi SAW, ketahuilah bahawa dia adalah zindiq.”Ibnu Taimiyyah berkata: “Sesiapa yang mendakwa bahawa para sahabat telah murtad selepas kewafatan Rasulullah SAW kecuali beberapa orang yang tidak sampai sepuluh orang, atau menuduh semua sahabat telah fasiq, maka tiada keraguan lagi tentang kekufurannya.”Semua itu menunjukkan betapa beratnya orang yang memperlekehkan sahabat kerana sahabat merupakan orang yang menyampaikan agama ini kepada kita. Kalau diragui atau direndah-rendahkan salah seorang daripada mereka, maka sebenarnya kita meragui agama ini sendiri. Selain itu, generasi sahabat dipuji dalam beberapa ayat al-Quran serta hadis-hadis Nabi SAW di beberapa tempat yang tidak terhitung. Jadi, mencerca sahabat bererti mendustakan Allah dan Rasul-Nya.Boleh jadi ada orang akan berkata, kami tidak pernah mendengar si fulan atau seorang ketua Syi’ah sekarang mencerca sahabat? Saya ingin menarik perhatian mereka kepada tiga noktah:Noktah Pertama:Syi’ah Ithna ‘Asyariyyah (Syiah Imam 12) dibina di atas asas bahawa sahabat berkonspirasi ke atas Ali dan Ahlul Bait (ahli keluarga Nabi SAW), juga ke atas imam-imam yang menjadi pegangan Syi’ah. Oleh itu tidak ada di sana Syi’ah Ithna ‘Asyariyyah (Iran, Iraq dan Lubnan) kecuali beri’tiqad bahawa sahabat adalah fasad (rosak agamanya). Andainya mereka beri’tiqad sahabat tidak fasad, runtuhlah prinsip Syi’ah daripada asasnya.Oleh itu, sesuatu yang telah diketahui umum bahawa semua Syi’ah, pemimpin serta pengikutnya tidak percaya serta tidak menghormati sahabat dan tidak mengambil agama daripada mereka dalam apa bentuk sekalipun.Noktah Kedua:Pemimpin Syi’ah selalunya cuba lari daripada menampakkan sikap mereka yang sangat membenci sahabat. Sekalipun kadang-kadang terpapar pada sesetengah perkataan atau pendirian mereka sebagaimana digambarkan dalam firman Allah yang bermaksud:"…Dan demi sesungguhnya, engkau akan mengenali mereka daripada gaya dan tutur katanya…” (Muhammad: 30).Sesungguhnya semua telah menyaksikan perdebatan antara Dr Yusuf al-Qaradhawi (semoga Allah memeliharanya) dengan (Hashemi) Rafsanjani (bekas Presiden Iran) menerusi saluran al-Jazeera. Kita saksikan bagaimana Rafsanjani lari daripada percubaan yang diusahakan oleh Dr al-Qaradhawi untuk membuatkan dia menyebut baik tentang sahabat atau Ummahatul Mukminin.Dan ketika mana ditanya (Ali) Khamenei, pemimpin Revolusi Iran sekarang tentang hukum mencela sahabat, dia tidak berkata salah atau haram. Sebaliknya dia menjawab dengan jawapan yang kabur. Dia berkata: “Sesungguhnya apa-apa perkataan yang membawa kepada perpecahan di antara golongan Muslimin daripada sudut syara’ adalah haram.” Maka keharaman mencela sahabat menurut pandangannya ialah kerana ia membawa perpecahan, bukan kerana perbuatan itu haram pada asalnya. Perkara ini telah disiarkan di dalam surat khabar al-Ahram Mesir pada 23 November 2006.Noktah Ketiga:Menyedari aqidah taqiyyah yang merupakan 9/10 agama di sisi mereka seperti yang mereka katakan sendiri. Ini bermakna mereka memang biasa berkata perkara yang bercanggah dengan aqidah mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak ada kuasa. Adapun ketika mereka telah berkuasa, maka mereka akan nyatakan pendirian mereka dengan jelas.Sesungguhnya kita telah ikuti sejarah Syi’ah. Dan kita lihat bahawa ketika mereka menguasai negeri Sunni seperti Khilafah Abbasiyyah di Iraq, Mesir, Maghribi dan lain-lain, mereka menzahirkan secara nyata kutukan kepada sahabat dan mereka menjadikannya sebagai salah satu daripada perkara asas di sisi mereka.Oleh itu, jelas kepada kita berdasarkan apa yang dibentangkan kepentingan bercakap untuk menjelaskan kebenaran mengenai sahabat yang mulia. Jika tidak, maka orang yang berdiam diri daripada berkata benar adalah syaitan bisu. Dan akibat berdiam diri dalam hal ini, adalah hilangnya agama itu sendiri.
KEDUA:Bahaya pengembangan Syi’ah di dunia Islam. Tidak syak lagi bahawa pengembangan Syi’ah bergerak dengan langkah yang perlahan dan berterusan. Mulanya tidak melangkahi tempat-tempat tradisinya Syi’ah tersebar seperti Iran, Iraq dan Lubnan. Sekarang, secara kekuatan telah menjalar ke Bahrain, Emirit, Syria, Jordan, Arab Saudi, Mesir, Afghanistan, Pakistan dan negara-negara Islam yang lain.Lebih bahaya daripada itu, ramai di kalangan mereka menganut fahaman Syi’ah dalam keadaan mereka tidak menyangka bahawa diri mereka telah jadi Syi’ah. Kami telah menerima beberapa artikel yang agak banyak juga dihantarkan kepada kami oleh beberapa orang penulis yang mendakwa dirinya Sunni, tetapi sarat dengan fikrah serta manhaj Syi’ah. Bukan satu rahsia lagi terdapat serangan dan celaan secara terang-terangan terhadap sahabat di dada-dada akhbar dan saluran TV di negara Sunni.Akhir-akhir ini, yang paling masyhur dan menonjol ialah serangan yang ditujukan kepada Sayyidatuna Aisyah RA melalui salah satu akhbar di Mesir dan serangan yang dihalakan kepada al-Bukhari rahimahullah. Begitu juga terdapat rancangan TV yang diterbitkan oleh seorang wartawan terkenal, di mana dalam setiap siri terdapat celaan terhadap para sahabat RA.Perkara yang tambah menyulitkan dan tidak mungkin didiamkan ialah berlaku gabungan antara manhaj Syi’ah dengan manhaj Sufi dengan alasan kedua-duanya mempunyai persamaan dari segi cintakan Ahlul Bait. Sebagaimana kita ketahui, mazhab-mazhab Sufi bertebaran di kebanyakan negara-negara Islam.Mazhab-mazhab Sufi ini pula diselaputi dengan banyak perkara-perkara bid’ah dan munkar. Dan terdapat persamaan dengan Syi’ah dalam setengah perkara seperti memuja kubur Ahlul Bait. Dengan itu, penyebaran Syi’ah adalah sesuatu yang tidak boleh dielakkan dalam suasana meluasnya kumpulan-kumpulan Sufi di negara-negara Islam.
KETIGA:Kedudukan Iraq sekarang amat bahaya. Pembunuhan Muslimin Sunni dengan sebab kecenderungan mereka kepada Sunnah berlaku berulang-ulang dan menjadi satu kebiasaan. Setiausaha Agung Jabhah Ulama’ Muslimin Sunnah di Iraq, Harith adh-Dhari menyebut bahawa di sana terdapat lebih daripada 100,000 sunni dibunuh oleh puak Syi’ah dalam tempoh antata 2003 - 2006 sahaja.Di samping itu, terdapat proses penghijrahan yang berterusan dari setengah-setengah tempat untuk memudahkan penguasaan syi’ah ke atas mereka. Tambahan kepada itu, orang-orang yang berhijrah ke luar Iraq, kebanyakannya terdiri daripada penganut Sunnah. Ini membawa kepada perubahan yang membimbangkan dari segi susunan penduduk yang akan mengakibatkan bahaya yang amat parah.Persoalannya, apakah fitnah mendedahkan isu Syi’ah ini lebih berbahaya daripada pembunuhan begitu ramai yang dilakukan ke atas penganut Sunnah? Sampai bilakah kita mesti berdiam diri tentang hal ini? Dan semua pihak mengetahui bahawa Iran menyokong sepenuhnya operasi pembunuhan mereka yang cenderung kepada Sunnah di Iraq ini.
KEEMPAT:Ketamakan Iran kepada Iraq amat jelas. Bahkan ia dinyatakan secara jelas dan terus terang. Sesungguhnya sebelum ini telah berlaku peperangan yang panjang antara keduanya menjangkau lapan tahun genap. Dan sekarang jalannya terbentang luas, lebih-lebih lagi Iraq mempunyai kedudukan yang paling penting kepada Syi’ah.Di Iraq terdapat tempat-tempat suci penganut Syi’ah, kubur enam orang daripada imam-imam mereka, kubur Imam Ali bin Abi Talib RA di Najaf, kubur Husain di Karbala’, kubur Musa al-Kazim, Muhammad al-Jawwad di Baghdad, kubur Muhammad al-Hadi dan Hasan ‘Askari di Samira’. Selain itu, terdapat tempat-tempat yang disangka kubur bagi kebanyakan para Nabi seperti Adam, Nuh, Hud dan Saleh di an-Najaf al-Asyraf. Dan sebagaimana sedia maklum, sangkaan itu tidak sahih.Tambahan kepada bahaya ketamakan Syi’ah kepada Iraq, Amerika Syrikat berdiri berdiri teguh di belakang dan menyokongnya. Semua kita dapat lihat, betapa kerajaan Syi’ah dijaga dan didukung oleh Amerika. Jangan terpedaya dengan lakonan tuduh menuduh antara Amerika dan Iran. Sesungguhnya Amerika tidak pernah terfikir langsung untuk menyerang Iran sebagaimana yang telah kami jelaskan di dalam artikel “Ba’ba’ Di Bawah Penguasaan”.Apa yang lebih membimbangkan mereka, bukan setakat tamak kepada minyak Iraq dan segala kekayaannya, bukan setakat meluaskan tanah jajahan takluk Syi’ah, tetapi lebih teruk daripada itu, jenayah dan keganasan merupakan sebahagian daripada agama di sisi mereka. Syi’ah menganggap para sahabat radhiallahu’anhum serta pengikut mereka di kalangan Sunnah yang melancarkan permusuhan dengan Ahlul Bait. Mereka menamakannya sebagai nasibah atau nawasib.Pada hal kita (Sunni) lebih menghormati Ahlul Bait berbanding dengan mereka. Hasil tohmahan itu, mereka mengeluarkan hukum yang sangat bahaya. Umpamanya, Khomeini berkata: “Dan lebih kuat, kita samakan an-Nasib dengan kafir harbi. Harus mengambil ghanimah (harta rampasan perang) daripada mereka dan diambil 1/5 daripadanya. Bahkan yang zahirnya harus mengambil harta mereka di mana sahaja dan dengan apa cara sekalipun. Dan wajib dikeluarkan 1/5 daripadanya.”Dan ketika ditanya Imam mereka, Muhammad as-Sadiq ar-Ruhani tentang hukum orang yang mengengkari jawatan kepimpinan Imam 12 mereka, jawapannya sungguh pelik! Dia berkata: “Sesungguhnya imamah lebih tinggi maqamnya daripada nubuwwah. Dan sesungguhnya kesempurnaan agama dengan perlantikan Imam Amirul-Mu’minin (Ali) sebagai Imam. Allah Ta’ala berfirman (Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu – al-Maidah: 3). Sesiapa yang tidak beri’tiqad dengan keimaman Imam-imam 12, dia mati sebagai kafir.”Sesungguhnya kami telah sebut dalam artikel “Asal-usul Syi’ah” bahawa Khomeini (foto kiri) berkata dalam kitabnya “Hukumah Islamiyyah”, bahawa Imam-imam, darjat mereka sampai ke darjat yang tidak sampai kepadanya malaikat yang muqarrabin dan Nabi-nabi yang diutus. Maka, tidak mengiktiraf Imam-imam ini lebih teruk daripada tidak mengiktiraf Rasulullah SAW.”Di sini kita lihat, beliau mentafsirkan titik kekufuran di sisi mereka dan daripada situ, lahir hukum halalnya darah orang-orang Sunnah di Iraq dan lain-lain. Dari situ juga mereka menganggap penggabungan Iraq di bawah pemerintahan mereka adalah satu kemestian. Iraq yang mengandungi tempat-tempat suci mereka mesti dibebaskan daripada tangan orang-orang yang mereka anggap “kafir”.
KELIMAAncaman secara langsung ke atas Iraq tidak terhenti di sempadan itu sahaja. Ketamakan kepada negara-negara sekitarnya bertambah meluas. Mereka menganggap Bahrain satu juzuk daripada Iran. Ini disebut secara terus terang oleh Ketua Perisik Am, Ali Akbar Natiq Nuri di Pejabat Ketua Revolusi semasa Sambutan Mengingati 30 Tahun Revolusi Iran. Beliau berkata: “Sesungguhnya Bahrain pada asasnya adalah muhafazah (wilayah) Iran ke 14. Ia diwakili oleh Naib Majlis Syura Kebangsaan Iran.”Bukan rahsia bagi kita bahawa Iran telah menjajah tiga pulau Emiriah Arab Bersatu (UAE) yang penting di Teluk Arab. Bilangan mereka juga bertambah dengan ramainya di UAE. Sekarang, telah mencapai 15% daripada bilangan penduduk, dan mereka menguasai pusat-pusat perniagaan, khususnya di Dubai.Begitu juga kedudukannya di Arab Saudi. Keadaannya tidak begitu stabil. Sejak tercetus revolusi Iran tahun 1979, ketidakstabilan sering terjadi di Arab Saudi, bahkan boleh dikatakan ia berlaku sejurus selepas revolusi Iran. Demonstrasi-demonstrasi Syi’ah berlaku di Qatif dan Sayhat. Yang paling teruk ialah demonstrasi yang berlaku pada 19 November 1979.

Ia kadang-kadang memuncak sehingga ke tahap pencerobohan ke atas Baitullah al-Haram (Ka’bah) seperti yang terjadi pada tahun 1987 dan 1989. Bahkan, sebenarnya selepas kejatuhan rejim Saddam Husain, 450 orang Syi’ah di Arab Saudi mengemukakan permohonan rasmi kepada Putera Raja ketika itu, Raja Abdullah memohon jawatan tinggi dalam majlis kabinet, barisan diplomat, angkatan tentera dan keselamatan dan mengangkat kedudukan mereka ke Majlis Syura.

Ali Syamkhani (foto kiri), Penasihat Tentera Kanan kepada pemimpin tertinggi Revolusi Iran membuat kenyataan bahawa dalam keadaan Amerika menyerang pusat pembangunan nuklear Iran, maka Iran tidak cukup sekadar menyerang kepentingan Amerika di Teluk. Bahkan Iran akan menggunakan peluru berpandu balistik untuk menyerang sasaran-sasaran strategik di Teluk. Begitu juga pelantar-pelantar minyak dan stesyen-stesyen jana kuasa di negara-negara Teluk Arab. Kenyataan ini disiarkan dalam majalah Times British pada hari Ahad 10 Jun 2007.
Adakah ini segala-galanya?Tentu sekali tidak. Di sana terdapat banyak lagi permasalahan yang kami belum sentuh.Di dalam artikel ini, kami hanya menyentuh lima noktah yang menjelaskan bahaya Syi’ah dan ia sangat serius. Di sana terdapat lima noktah lagi yang amat-amat serius. Aku bimbang sekiranya aku cepat-cepat menyebutnya sekarang, bermakna aku tidak memberikan haknya yang sebenar. Lantaran itu, aku menangguhkannya terlebih dahulu. Dengan izin Allah, aku akan sebut dalam artikel akan datang. Dan selepas itu kita akan kemukakan apakah pendekatan yang paling ideal untuk berhadapan dengan mereka dalam suasana yang genting ini.Sesungguhnya isu Syi’ah bukan isu sampingan dalam isu umat Islam, di mana ada pihak yang meminta supaya isu ini dibiarkan atau ditangguhkan. Sesungguhnya isu ini sepatutnya menjadi aulawiyyat (keutamaan) di kalangan umat Islam. Semua kita sepakat bahawa pembebasan Palestin daripada tentera Salib di tangan Salahuddin al-Ayyubi tidak menjadi kenyataan kecuali setelah Mesir dibebaskan daripada pemerintahan Syi’ah ‘Ubaidi.Pada ketika itu, Salahuddin tidak berkata bahawa perang Salib merupakan aulawiyyat, manakala masalah pemerintahan Syi’ah ditangguhkan dahulu. Ini kerana, umat Islam tidak akan menang kecuali dengan aqidah yang murni dan tentera yang ikhlas. Salahuddin tidak akan mengambil rakyat Mesir untuk berperang bersama dengannya untuk menentukan satu halatuju yang sangat penting bagi masa depan umat, kecuali bebanan pemerintahan bid’ah (Syi’ah) Ubaidi diangkat daripada bahu-bahu mereka.Dan apa yang berlaku pada zaman Salahuddin di Mesir dahulu, itulah yang seharusnya berlaku di Iraq sekarang serta di semua negara yang diancam pengaruh Syi’ah. Kita mesti menjadikan sejarah sebagai ibrah (pengajaran).Kita memohon kepada Allah agar memuliakan Islam dan Muslimin.
Terjemahan: Ustazah Maznah Daud, Ketua Wanita IKRAM

Sumber (Blog Ustazah Maznah): http://zaadut-taqwa.blogspot.com/

Sumber asal: http://islamstory.com/ar/خطر_الشيعة*Dr Raghib as-Sarjani adalah seorang ahli sejarah Mesir, ulama’ dan doktor perubatan yang telah membuat banyak kuliah yang sangat bermanfaat dan menganalisis pelbagai isu yang berbeza melibatkan ummah, masa lalu dan kini. Tulisan-tulisan beliau boleh dibaca di laman web http://islamstory.com/

Monday, September 9, 2013

FAKTA MENGEJUTKAN TENTANG YAHUDI DI IRAN

Ada fakta yang mengejutkan kita tentang Yahudi di Iran. Suatu Negara yang presidennya, Ahmadinejad selalu menyuarakan kecaman, caci maki dan ingin menghancurkan bangsa Yahudi, tapi ternyata di sana banyak berkeliaran orang Yahudi dengan bebasnya, dan jumlahnya sangat besar.

Di Iran, Yahudi tersebar di tiga kota besar; Tehran, Hamdan, Isfahan. Dan menurut data resmi Iran, ada sekitar 30.000 orang Yahudi di Iran. Sebuah jumlah yang sangat besar di sebuah negara yang katanya anti-Zionis!

Isfahan, yang terletak di tengah-tengah Iran, dikelilingi oleh kota-kota berbasis Syiah-seakan dengan jelas orang-orang Syiah melindungi mereka para Yahudi. Sangat kontras dengan perlakuan mereka terhadap sesama muslim yang berfaham SUNNI. Orang-orang Sunni di Iran diburu seperti tikus, dan ulama-ulamanya digantung. Bahkan orang-orang Sunni tidak punya masjid untuk shalat Jumat. Bandingkan dengan sinagog yang bertebaran di bumi Iran.

Orang-orang Yahudi memiliki hubungan baik dengan pemerintah Iran. Mereka menganggap bahwa orang-orang Sunni sebagai musuh utama mereka. Bahkan, di parlemen Iran, orang-orang Yahudi memiliki wakilnya.

Yang perlu diketahui juga bahwa orang-orang Yahudi di Iran menolak pindah ke koloni Palestina. Mengapa?

Karena, bagi sebagian Yahudi, Iran adalah tempat suci karena banyak nabi mereka dimakamkan di sini.

Misalnya saja Nabi Daneil. Nabi ini adalah salah satu nabi yang sudah meramalkan kejadian-kejadian sebelum kiamat. Dan ia dikenal luas di kalangan Yahudi dan umat Kristen. Selain Nabi Daniel, ada juga Nabi Habqouq, Nabi Sumoil, Qeedar, dan Nabi Hajayy.

Di Iran juga ada makam Bunyamin, saudara Nabi Yusuf. Jadi tidak heran jika Yahudi mengagungkan Iransebagai tanah suci. Dan mereka menganggap Isfahan sebagai kota yang lebih khusus lagi. Kota ini merupakan tempat pertama di mana mereka berkumpul pertama kalinya setelah penghancuran Yerusalem oleh Novukhodonsur

Sejarah sudah menyampaikan hal ini, dan kemudian setelah 70 tahun penangkapan oleh raja Babylon Nebukadnezzar, mereka berkumpul di Isfahan.

Yang lebih mengejutkan ada sebuah hadis Nabi yang tertera di dalam Sahih Muslim, hadis ke 7034: 
"Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam berkata: 'Dajjal akan diikuti 70 ribu Yahudi dari Isfahan mengenakan selendang Persia."

Padahal, saat ini Yahudi-Yahudi di Isfahan, Iran selalu mengenakan selendang.

http://inilah-bukti-kesesatan-syiah.blogspot.com/

Wednesday, August 14, 2013

EMPAYAR MONGOL-SIRI 3

Gengkhis Khan - Perintis Empayar MongolMongolia ini berjaya disatukan. Akhirnya pada tahun 1206m persidangan ketua-ketua suku kaum Mongol dan para khan (chiefs) telah melantiknya sebagai Khan Agung dan digelar Genghis Khan iaitu Emperor of All Men.

Selepas perlantikan ini Genghis Khan mula bergerak ke arah negara jiran dengan jentera ketenteraannya. Suku kaum Mongolia memang telah terkenal sebagai penunggang kuda yang mahir dan tentera yang garang. Beliau telah berjaya memerangi negeri di barat laut China, empayar Chin di utara China dan empayar Khawarizm Shah. Genghis Khan telah menyusun bala tenteranya dengan disiplin dan kepantasan. Dikatakan bala tenteranya mampu berjalan sejauh 440 km dalam masa 3 hari sahaja. Setelah melakukan serangan ke atas Rusia, Afghanistan dan utara India beliau telah kembali ke Mongolia pada tahun 1225m dan meninggal dunia di sana pada tahun 1227 M.

Selepas merasa letih dan merasai hampir saat kematiannya beliau telah membahagikan tanah jajahannya kepada empat orang anaknya daripada isteri pertama iaitu Gochi, Chagotay, Ogaday dan Toluy. Menjadi adat bangsa Mongol harta pesaka hanya terbatas kepada anak-anak isteri pertama sahaja


Genghis Khan telah membahagikan anak-anak lelakinya kawasan masing-masing :

1: Gochi : Negara Chipcak, Khawarizm, Bulghar dan Rusia.
2: Chagotay :menguasai Turkistan dan negara Ma Wara' an-Nahar.
3: Toluy: memerintah Khurasan dan Parsi
4: Ogaday: memerintah Mongol dan China serta dilantik menjadi Khan Agung.

Dari segi sejarah terdapat nama-nama yang memiliki kegilaan untuk keluar menguasai dunia dan telah berjaya memperoleh kejayaan yang memberangsangkan dengan menguasai wilayah seperti Alexander The Great, Genghis Khan, Napoleon Bonaparte dan Adof Hitler yang tidak boleh dilakukan oleh sebarangan orang. Namun Genghis Khan lebih hebat daripada mereka bertiga kerana beliau mengusai wilayah yang lebih besar daripada mereka dan pengaruhnya bertahan lebih lama. Napoleon dan Hitler dapat dikalahkan ketika masih hidup dan penaklukan mereka juga agak singkat. Adapun Alexander tidak dapat dikalahkan tetapi beliau tidak menamakan penggantinya dan empayarnya runtuh selepas kematiannya. Tetapi Genghis Khan berjaya menyusun penaklukannya dan anak cucunya mampu meneruskan penguasaan bahkan Mongol mampu mempertahan kuasanya beberapa abad selepas kematiannya.

Seperkara lagi, jika Christopher Columbus, Simon Boliver dan Thomas Edison tidak wujud mungkin ada orang lain yang akan menemui benua Amerika, membebaskan Amerika Selatan atau mencipta cahaya elektrik. Namun tanpa Genghis Khan penaklukan Mongol abad ke 13m mungkin tidak berlaku dan suku kaum Mongol tidak pernah bersatu sebelum abad 13 m serta mereka tidak pernah bersatu semula.

Bahkan dapat juga dikatakan bahawa Genghis Khanlah sebagai tokoh utama dalam sejarah serangan Mongol. Beliau telah melaksanakan satu kombinasi taktik ketenteraan dan perang urat saraf untuk mencantas kemungkinan adanya saingan terhadap kekuasaan Mongol.

EMPAYAR MONGOL-SIRI 2

Mongol dan Islam, Apa Yang Pembaca Perlu Tahu..

Bangsa Mongol adalah bangsa daripada Asia Tengah yang menetap di kawasan yang sekarang ini dikenali Mongolia. Namun, pada satu ketika dahulu, empayar Mongol mencecah hampir satu per tiga dunia.
Pada abad pertengahan, bangsa Mongol bangkit sebagai bangsa yang kuat dan berdisiplin ketika dalam peperangan. Mereka tidak bergantung sepenuhnya kepada teknologi terkini melainkan teknik dan kemahiran mereka menunggang kuda. Hampir setiap bangsa seperti Turki, Barber, Mamluk, Anglo-Saxon mahupun Franco di Eropah takut dan gerun dengan kehebatan dan kebengisan Mongol di saat pertempuran. Beberapa ulama dan cendikiawan membicarakan tentang bangsa Mongol ini sebagai bala Allah swt kepada negara-negara yang mereka perangi terutama sekali empayar Islam.
 

Bangsa Mongol bertanggungjawab terhadap kejatuhan Dinasti Abbasiyyah di Baghdad. Baitul Hikmah yang diasaskan oleh Khalifah Harun al-Rashid musnah dan beribu-ribu kitab dibakar dan dihanyut di Sungai Furat. Air Sungai Furat dikatakan bertukar menjadi kehitaman akibat dakwat yang mencair daripada kitab-kitab tersebut.
Dinasti Abbasiyyah musnah dan kesultanan Islam berpindah ke Mesir dan didominasi oleh Bani Mamluk dan ke Anatolia yang dipimpin oleh Bani Ottmaniyyah.
Hakikat yang perlu diketahui oleh umat Islam pada hari ini adalah Bangsa Mongol miskipun kelihatan agresif ketika di medan tempur namun hampir setiap pemimpin mereka bersikap bertolenrasi terhadap agama selain daripada agama anutan mereka. Hulagu Khan misalnya, miskipun terkenal sebagai seorang pemimpin yang bengis namun bertoleransi terhadap agama. Beliau mengahwini isteri yang menganut ajaran Kristian Nestorian.
Sikap mereka yang sangat bertolenrasi sebenarnya memudahkan pengislaman mereka. Beberapa pemimpin tertinggi Mongol diriwayatkan memeluk Islam bahkan mengenepikan semangat kebangsaan untuk membantu empayar Islam daripada terus rebah dilanda amukan Mongol.
Tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa, Islam tersebar hampir ke pelusuk Asia Tengah dan Asia Timur atas peranan yang dilakukan oleh Bangsa Mongol ini.!
DIGITAL CAMERA
Peperangan Ain Jalut(1260 masihi) antara tentera Mamluk dan tentera Mongol adalah peperangan yang pertama diketahui menggunakan hand-cannon (digelar ‘midfa’ dalam bahasa Arab). Hand-cannon adalah perintis kepada penciptaan senapang patah(match-lock) oleh bangsa Eropah beberapa abad selepas itu. Dalam Peperangan Ain Jalut, tentera Mamluk berjaya menundukkan keangkuhan tentera Mongol dan seterusnya menyekat kemaraan bangsa yang berasal daripada Asia Tengah tersebut daripada terus mengganas di empayar umat Islam.
 ain_Jalut_map
Berke Khan(meninggal dunia pada 1266 masihi) adalah individu berbangsa Mongol pertama yang memeluk Islam. Beliau adalah cucu kepada Genghiz Khan dan sepupu kepada pemusnah dinasti Abbasiyyah, Hulagu Khan. Berke Khan mendapat hidayah setelah pertemuannya dengan seorang ulama dan ahli sufi di Khwarizm. Setelah memeluk Islam, beliau mengenepikan semangat kebangsaan yang ada dalam dirinya untuk membantu Islam dan Mamluk menentang tentera Mongol pimpinan Kitbuqa. Dalam peperangan tersebut, beliau berjaya membunuh Kitbuqa. Berke Khan terkenal sebagai muslim yang taat. Beliau melarang sebarang makanan berunsurkan haram seperti babi dan arak dalam keraian. Beliau juga diriwayatkan mencadangkan penyembelihan binatang secara Islam bagi memudahkan beliau untuk menikmati bersama-sama saudara-saudaranya yang belum Islam.
kypchakhorde1ud7 
Ahmed Tekuder(meninggal dunia pada 1284) adalah salah seorang daripada tiga orang anak lelaki Hulagu Khan. Tekuder dilahirkan sebagai seorang Kristian bermazhab Nestorian mengikut mazhab ibunya. Namun, setelah dewasa, beliau memeluk ajaran Islam dan menukarkan pemerintahannya kepada pemerintahan bercorak Islam. Ahmed Tekuder atau Sultan Ahmed tidak mendapat sokongan daripada beberapa pemerintah Mongol beragama Buddha terutama anak saudaranya, Arghun Khan. Pada 10 Ogos 1284, Ahmed Tekuder syahid di tangan tentera Arghun Khan dalam satu peperangan berat sebelah.
kypchak1tm6 
Anak lelaki sulung Arghun Khan, Ghazan(1271-1304) adalah pemerintah Mongol yang memeluk Islam miskipun bapanya adalah musuh ketat kepada Islam. Ghazan memeluk Islam pada 1295 di hadapan ulama Ibrahim bin Muhammad. Ghazan dilahirkan sebagai seorang Kristian dan kemudian membesar sebagai penganut Buddha. Selepas menganut ajaran Islam, beliau menukarkan namanya kepada Mahmud Ghazan. Pemerintahan empayar di bawah kekuasaan beliau turut ditukarkan kepada empayar ala-Islam.
Mahmud Ghazan dalam satu ilustrasi.
Mahmud Ghazan dalam satu ilustrasi.
Setelah Ghazan meninggal dunia pada 1304, adiknya, Oljeitu(1280-1318) menaiki takhta. Sepertimana abangnya, Mahmud Ghazan, Oljeitu lahir sebagai seorang Kristian dan membesar sebagai seorang penganut Buddha. Beliau kemudian memeluk Islam bersama-sama abangnya. Mereka bermazhab Hanafi. Walaubagaimanapun, pergaulan yang akrab antara beliau dengan ulama Syiah seperti al-Hailli dan Maitham al-Bahrani menyebabkan beliau menukarkan mazhabnya kepada mazhab Syiah. Tidak sepertimana abangnya yang bertelorensi terhadap agama dan mazhab lain, beliau melancarkan beberapa peperangan sehingga membunuh ramai orang Islam bermazhab Ahlul Sunnah wa Jamaah. Hubungan empayar Ilkhanate dengan Mamluk mula longgar semasa pemerintahan Oljeitu.
mongol12 
Anak Oljeitu, Abu Said Bahadur Khan(1305-1335) menaiki takhta setelah kematian bapanya. Abu Said adalah pemerintah Mongol pertama di empayar Ilkhanate yang menggunakan nama Arab sejak dilahirkan. Abu Said bermazhab Sunni. Hubungan dengan kerajaan Mamluk di Mesir diperbaiki. Beliau memberi ruang yang luas kepada ajaran mazhab ahli Sunnah. Walaubagaimanapun, hubungan dengan sebuah lagi empayar Mongol, Golden Horde menjadi semakin parah. Abu Said meninggal dunia semasa peperangan menentang tentera Golden Horde. Abu Said tidak meninggalkan waris dan menyebabkan empayar Ilkhanate beransur-ansur merudum.
timurid1405 
Setahun selepas kematian Abu Said Bahadur Khan, lahir seorang lagi pemimpin Mongol yang terkenal sebagai seorang yang bengis dan agresif. Beliau adalah Timurid(1336-1405). Timurid dilahirkan di Kesh(kini di Uzbekistan) sebagai seorang Islam yang taat. Ramai pendapat mengatakan beliau bermazhab Syiah namun ramai juga berpendapat beliau bermazhab Sunni(Hanafi). Timurid adalah pemimpin Mongol yang berusaha mengembalikan kegemilangan empayar Mongol setelah pepecahan yang teruk di kalangan pemimpin tertinggi mereka. Empayar Ilkhanate di Parsi mengalami saat genting setelah kematian Abu Said, begitu juga dengan beberapa empayar Mongol yang lain. Pada 1387, Timurid berjaya menawan seluruh Parsi dan mengembalikan kegemilangan Dinasti Ilkhanate. Timurid menghabiskan 35 tahun dalam hayatnya semata-mata untuk menakluk dan menawan hampir suku dunia. Timurid berjaya memujuk hampir keseluruhan pemimpin Borjigin(keturunan Genghiz Khan) untuk memeluk ajaran Islam. Beliau adalah moyang kepada Ulug Beg(1394-1449) dan Babur Beg(1483-1530),pengasas kerajaan Mughal di India.
Untitled
Salisilah awal bangsa Mongol.
Beberapa dekad selepas kematian Timurid, lahir pula seorang keturunan Mongol yang berjaya menawan benua kecil India. Beliau adalah Babur Beg(1483-1530). Beliau mengasaskan Dinasti Mughal yang mendominasi hampir keseluruhan India sehingga ke Pakistan(kini), Afghanistan(kini) dan Bangladesh(kini). Undang-undang syariah Islam dikuatkuasakan. Babur Beg mempunyai susur galur terus kepada Timurid melalui bapanya dan Genghiz Khan melalui ibunya. Agama Hindu yang sejak daripada dahulu mendominisi India dibayangi oleh Islam sehinggakan banyak ulama besar dilahirkan sepanjang pemerintahan Dinasti Mughal.
babur 
Dinasti Mughal melahirkan beberapa sultan yang celik al-Quran. Antaranya adalah Sultan Aurangzeb(1618-1707) atau nama sebenarnya Abul Muzaffar Muhi u’d-Din Muhammad Aurangzeb. Aurangzeb adalah sultan yang sangat taat kepada ajaran Islam dan seorang hafiz. Beliau menggunakan hasil titik-peluhnya menyalin al-Quran dan menjualnya untuk menampung sara dirinya. Beliau mengelak daripada menggunakan dana kerajaan kerana berpendapat dana tersebut lebih baik digunakan untuk pembangunan ummah. Aurangzeb adalah pemimpin yang lembut terhadap kaum Muslimin namun tegas terhadap kaum kafir yang menentangnya.
 Beberapa peperangan dicatatkan sehingga mengorbankan banyak nyawa semata-mata untuk mempertahankan kerajaan Islamik yang diasaskannya. Aurangzeb juga diriwayatkan melarang pencetakan ayat al-Quran pada syiling rasmi kerajaannya kerana syiling tersebut boleh dipijak dan dibuang merata-rata tanpa disedari. Aurangzeb meninggal dunia pada 1707. Selepas kematiannya, kerajaan Mughal perlahan-lahan mengalami kemerosotan. Selepas Aurangzeb, keturunan Mongol mahupun Mughal mula kehilangan ‘kuasa’ dan ‘kekuatan’ sepertimana nenek-moyang mereka.
385px-Aurangzebs_tomb 
takusahrisaublogsport

EMPAYAR MONGOL-SIR1 1

Hulagu Khan dan Kejatuhan Empayar Abbasiyah

Hulagu bersama Ratu Kerait Doquz Khatun

Hulagu Khan, juga dikenali sebagai Hulagu, Hülegü atau Hulegu (Mongolia: Хүлэгү, Khülegü; Chagatai/Parsi: ہلاکو - Halaku; Arab:هولاكو; c. 1217 – 8 Februari 1265), ialah cucu kepada Genghis Khan. Beliau adalah individu yang bertanggungjawab dalam penaklukan negara Parsi, dan menamatkan pemerintahan Bani Abbasiyah di Baghdad. Beliau juga bertanggungjawab mewujudkan Pemerintahan Mongol II di Parsi. Selepas menguasai Aleppo dan Damsyik, tenteranya maju namun ditewaskan oleh Tentera Mamluk di Mesir pada tahun 1260.

Pada masa kekuasaannya dia berhasil menaklukan banyak wilayah di Asia barat daya atau yang sekarang lebih dikenal dengan Timur Tengah, dengan diikuti oleh kekejaman yang luar biasa pada setiap daerah yang ditaklukkannya termasuk penghancuran kota Baghdad yang pada saat itu terkenal sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahun dunia pada tahun 1258 yang diikuti oleh pembantaian besar-besaran penduduk yang tinggal disana. Hulagu adalah anak dari Tolui dan Sorghaghtani Beki seorang wanita Nasrani. Dia termasuk cucu dari Genghis Khan dan masih bersaudara dengan Arik Boke, Mongke dan Kublai Khan.

Latar Belakang Penyerbuan ke Wilayah Muslim

Pada tahun 1255, Hulagu dikirim oleh saudaranya Mongke, The Great Khan (1251-1258) untuk menakluk wilayah yang dikuasai kaum muslimin Lurs dan Hashashim di Timur Tengah, dan memerintahkan kepadanya agar tidak menghancurkan setiap daerah yang menyerah tetapi sebaliknya membumihanguskan setiap daerah yang memberikan perlawanan.
Hulagu bercadang hendak menakluk wilayah muslim Lurs (di daerah Iran) dan Hashashimkemudian beliau mahu menakluk Kota Abbasiyyah pula di Baghdad, seterusnya mahu menjatuhkan Kerajaan Ayyubi di Syria dan yang terakhir menundukkan Kerajaan Mamluk di Mesir.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Hulagu untuk menaklukkan wilayah muslim dan kejam setiap kali dia berhasil menguasainya iaitu : Ibu Hulagu, istri dan sahabat dekatnya, Kitbuqa termasuk kristian fanatik yang memendam kebencian mendalam terhadap orang muslim. Juga para penasihatnya banyak yang berasal dari Parsi yang memang berharap dapat membalas dendam di atas kekalahan mereka satu abad sebelumnya ketika Parsi ditakluk oleh pasukan muslim pada zaman Khalifah Umar bin Khattab.

Menuju Baghdad

Hulagu memulakan ekspidisi peperangannya menuju ke wilayah Lurs dengan membawa pasukan yang mungkin terbesar yang pernah dikerahkan oleh Kerajaan Monggol yg dipimpin oleh panglima yang beragama Kristian, Kitbuqa. Dengan mudah dia dapat menghancurkan Lurs, dimana berita ini rupanya membuatkan penduduk Hashashim merasa takut sehingga mereka menyerah begitu saja tanpa berlawan padahal sebenarnya mereka mempunyai pertahanan benteng Alamut yang sangat kuat dan sulit ditembus sebelumnya. Dengan tertakluknya dua wilayah ini , keyakinan Hulagu untuk menakluk Baghdad lebih tinggi .

Pertempuran Baghdad

Tentara Monggol yang dipimpinan Hulagu tiba di luar kota Baghdad pada bulan November 1257. Hulagu mengirim utusan kepada khalifah Al-Musta'sim agar menyerah, tetapi khalifah menolak dan memberi peringatan kepada Hulagu bahawa mereka akan dimurkai Allah jika mereka tetap menyerang kerajaan yang dipimpinnya.
Banyak catatan sejarah yang menyebutkan bahwa ini adalah kesalahan dar Khalifah kerana membuat Hulagu marah dan mempunyai alasan untuk membumihanguskan Baghdad dan membantai warganya padahal khalifah waktu itu masih belum sempat untuk menyiapkan serangan, merekrut tentara mahupun memperkuat benteng disekitar Baghdad jadi beliau belum bersedia menghadapi serbuan bangsa Mongol.
Hulagu segera membagikan pasukannya menjadi dua bagian besar untuk menyerbu Baghdad iaitu dari Barat dan Timur sungai Tigris. Awalnya pasukan muslim berhasil mengalahkan serbuan dari barat, tetapi mereka berhasil dikalahkan di pertempuran berikutnya. Serangan bangsa Monggol ini berhasil menyusup ke garis belakang pasukan muslimin dan mereka tanpa belas kasihan membunuh tentera-tentera muslimin .
Pada tanggal 29 Januari 1258, kota Baghdad mulai dikepung dibawah pimpinan panglima Monggol , Guo Khan. Pada tanggal 5 Februari, mereka berhasil menguasai benteng disekitar baghdad. Khalifah berusaha berbincang dengan Hulagu tetapi ditolaknya . Akhirnya pada tanggal 10 Februari, Baghdad secara rasminya dikuasai oleh pihak Monggol .
Tentera Hulagu Khan ketika mengepung Kota Baghdad 1258.
Pasukan Monggol mulai memasuki kota pada tanggal 13 Januari 1258 , dimana minggu itu merupakan minggu yang sungguh tragis dan jerit tangis warga kota Baghdad . Penyiksaan , anak gadis diperkosa dan pembakaran terjadi dimana-mana. Bangsa Monggol menghancurkan Masjid, perpustakaan, istana , hospital , dan juga banyak bangunan bersejarah . Perpustakaan Kota Baghdad (saat itu Baghdad terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia) yang penuh dengan buku-buku sejarah, kedoktoran dan astronomi dan lainnya dipunggah dan semuanya dilempar ke sungai Tigris, para saksi mengatakan warna air sungai Tigris berubah menjadi hitam akibat daripada dakwat buku yang dibuang oleh pihak Monggol .
Khalifah Al-Mus'tasim ditangkap dan disuruh melihat rakyatnya yang sedang disembelih dijalan-jalan dan hartanya yang dirampas . Kemudian setelah itu Khalifah dibunuh dengan cara dibungkus dengan permadani dan diinjak-injak dengan kuda sampai mati. Semua anaknya dibunuh kecuali anak perempuannya yang dihantar ke Monggol untuk dijadikan hiburan .
Sejarawan Islam, Abdullah Wassaf mengatakan penyiksaan warga kota Baghdad mencapai beberapa ratus ribu orang. Ian Frazier dari majalah The New York Worker mengatakan jumlah rakyat kota abbasiyyah yang dibunuh sekitar 200 ribu sampai dengan 1 juta orang.
Setelah kehancuran ini, kota Baghdad tidak pernah lagi menjadi pusat Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan dunia.

Kekalahan Pasukan Hulagu

Pada Tahun 1259, Hulagu berjaya menakluk Kerajaan Ayyubi di Syria tanpa pertumpahan darah kerana mereka menyerah . Fokus Hulagu Khan ialah untuk ke Mesir menakluk Kerajaan Mamluk . Akan tetapi khabar kematian Mongke membuat Hulagu segera pulang kenegerinya dan menyerahkan komando pasukan sepenuhnya kepada Kitbuqa untuk menyerang Kerajaan Mamluk di Mesir.
Khalifah Mamluk Saifuddin Qutuz segera mengirim pasukan keluar untuk menghalang dan akhirnya mereka bertemu di palestin . Terjadilah pertempuran di Ain Jalut yang terkenal itu dimana Kitbuqa berhasil ditangkap dan dibunuh oleh pasukan muslim dan pasukannya tewas di tangan kaum muslimin dengan penuh keyakinan . Peperangan ini dianggap sangat penting karena setelah itu bangsa Monggol secara bertahap mengalami kemunduran dan bahkan dihalau dari Syria.
Pasukan Hulagu yang dikirim untuk membalas kekalahan dari Kerajaan Mamluk sebagian dihalang oleh pasukan Berke Khan, Khan yang menguasai wilayah Rusia dan Kaukasus yang sudah memeluk agama Islam dan bersekutu dengan Kerajaan Mamluk dalam menghadapi serbuan balasan ini. Terjadilah perang saudara, yang terkenal dengan sebutan perang Berke-Hulagu yang berakhir dengan kekalahan telak dari pasukan Hulagu. Sebagian pasukan Hulagu lainnya yang berhasil sampai di Syria bertempur dengan pasukan muslim dari Kaum Mamluk di bawah pimpinan Baibars dan berhasil dihancurkan juga.
Menurut sejarawan Rashid al-Din, pada saat kota Baghdad jatuh dan mendengar kekejaman Hulagu, sebenarnya Berke Khan sudah mengirim surat kritikan kepada Mongke atas kelakuan Hulagu tetapi dia tidak tahu bahwa Mongke sudah meninggal saat itu dalam perjalanan ke China. Banyak sejarawan mengatakan banyak jasa yang diberikan oleh Berke Khan sehingga menyelamatkan Timur Tengah dari pembalasan Hulagu.

Kematian Hulagu Khan

Hulagu Khan meninggal pada tahun 1265 dan dimakamkan di Pulau Kaboudi yang terletak di dalam Danau Urmia. Dia digantikan oleh anaknya, Abaqa yang tetap meneruskan peperangan dengan Berke.

Tuesday, August 13, 2013

Ular Sawa Telan Manusia (8 Foto)


Ular sawa merupakan haiwan pemangsa yang sangat berbahaya kepada manusia. Ia mampu membelit dan menelan walaupun mangsa mempunyai saiz yang lebih besar daripadanya.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Melayukini.net – Gambar Ngeri Ular Sawa Telan Manusia (8 Foto) | Ular sawa merupakan antara ular yang berupaya menelan mangsa dalam jangka masa yang singkat. Tidak kiralah saiz mangsa itu sebesar mana. Tetapi kebiasaannya spesis ini memakan haiwan ternakan seperti rusa, kancil, kambing dan lain-lain lagi. Selain itu, manusia juga tidak terkecuali menjadi santapan ular sawa tersebut. Ular ini boleh mengesan getaran mangsa pada tanah melalui tulang yang menyebabkan kita berada dalam keadaan bahaya tanpa disedari. Serangan pertama adalah dengan membelit mangsa, sebelum ia menelan secara perlahan-lahan. Boleh lihat gambar di bawah ini.

sumber ;Melayukini.net - 
 Jika masuk ke dalam hutan tebal, perkara utama sekali kita perlulah berhati-hati bimbang jika bertemu dengan haiwan seperti ini. Belitan ular sawa bukanlah satu belitan yang biasa, tetapi ia seperti mempunyai satu kuasa yang mampu menyebabkan kita tidak boleh bergerak.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...